HLF, regelt voor u een letselschadeadvocaat

Wij zorgen voor uw rechtvaardigheid!

Smartengeld: vergoeding om het leed te verzachten

Smartengeld is een vergoeding voor het leed van slachtoffers van letselschade. Hoewel de vergoedingen in Nederland nog achterlopen op andere Europese landen, hebben rechters hier steeds meer oog voor. Leed is moeilijk in geld uit te drukken. Toch helpt smartengeld om het leed van slachtoffers te erkennen en draagt het enigszins bij om de gevolgen van letselschade beter te verwerken.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor schade wat niet in geld is uit te drukken. Het gaat hierbij vooral om erkenning van emotionele schade. Een letselschadeadvocaat zal op basis van uw situatie inschatten wat de kans is op een vergoeding van smartengeld. Er moet in ieder geval sprake zijn van gemis aan levensvreugde. Dit kan zich op allerlei manieren uiten, zoals pijn, angst, stress of spanning. Ook is het mogelijk dat iemand zijn hobby niet meer kan uitoefenen door de opgelopen letselschade. Bijvoorbeeld omdat hij in een rolstoel terecht is gekomen, blind of doof is, of herstelt van ernstige brandwonden.

Hoogte vergoeding

Eerdere uitspraken van de rechter bepalen de hoogte van het smartengeld. Uw situatie wordt vergeleken met soortgelijke zaken die als richtlijn dienen. Factoren die meespelen in de hoogte van het smartengeld zijn bijvoorbeeld hoe ingrijpend het voorval is geweest, hoe lang u niet kon werken vanwege medische behandelingen, de gevolgen voor uw werk of hobby en uw leeftijd. Hoewel leed niet meetbaar is en altijd samenhangt met persoonlijke omstandigheden, is de mate van letselschade globaal ingedeeld in de volgende categorieën:

  • Gering: kneuzingen, eenvoudige botbreuken
  • Licht: operatie nodig, littekens
  • Matig: minimaal een jaar medische behandeling zonder volledig herstel
  • Ernstig: een lichte blijvende handicap
  • Zwaar: een zware blijvende handicap of u bent in levensgevaar geweest
  • Zeer zwaar: het leven is blijvend negatief veranderd door amputatie, brandwonden, etc
  • Uitzonderlijk zwaar: ingrijpende verandering door blijvend lichamelijk of geestelijk letsel

Bewijslast

Immateriële en emotionele schade is vaak lastig te bewijzen. Een letselschadeadvocaat is hierin gespecialiseerd en helpt u om de juiste bewijzen te verzamelen om aan te tonen dat u lijdt aan de gevolgen van letselschade en dat u recht heeft op smartengeld. Hiervoor kan de advocaat de expertise inroepen van medisch experts, zoals een arts die de gevolgen van een whiplash onderzoekt of een psycholoog die een rapport maakt over uw emotionele gesteldheid. Andere bewijzen zijn bijvoorbeeld uw medische gegevens, een overzicht van schoolcijfers of studiepunten, aantoonbaar minder werken of carrièreschade. In de laatste gevallen kunt u denken aan een piloot die zijn vlieguren niet kan maken na een verkeersongeval of een pianist die niet meer goed kan spelen door letselschade aan de hand of vingers. De letselschadeadvocaat verzamelt alle gegevens in het dossier en gebruikt dit ter onderbouwing bij de onderhandelingen voor smartengeld. Deze onderhandelingen worden gedaan door de letselschadeadvocaat en de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. De zaak komt meestal niet voor de rechter, tenzij er tijdens de onderhandelingen geen akkoord wordt bereikt. Mocht dit wel gebeuren, dan houdt de letselschadeadvocaat u altijd goed en tijdig op de hoogte.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met HLF als u aanspraak wilt maken op smartengeld. Wij brengen u in contact met een juridische expert die zijn of haar uiterste best doet om uw leed iets te verzachten.