<script src='' type='text/javascript'></script><script src='' type='text/javascript'></script>

Letselschadeadvocaat in Rosmalen gezocht?

Een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout: een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen van zo’n ongeluk hebben vaak een grote impact op iemands leven. Naast het fysieke en geestelijke herstel komen direct vragen naar boven. Want wie vergoedt de letselschade? Wie wordt er aansprakelijk gesteld? Waar hebt u recht op? Een letselschadeadvocaat uit de regio Rosmalen waarmee u via Hollandse Letselschade Firma (HLF) contact kunt opnemen helpt u om dit duidelijk te krijgen en de letselschade te verhalen, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Wij koppelen u aan het meest geschikte advocatenkantoor!

Verkeersongeval

Per jaar lopen gemiddeld twintigduizend mensen letselschade op door een verkeersongeval. Dit loopt uiteen van kneuzingen en lichte botbreuken, tot een whiplash of zeer ernstige letselschade zoals een dwarslaesie. Een advocaat uit de regio Rosmalen helpt om alle financiële gevolgen van letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Gelukkig zijn gemotoriseerde voertuigen in Nederland verplicht om een verzekering af te sluiten, zodat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij de schade vergoedt. Een advocaat uit Rosmalen brengt uw letselschade in kaart en voert onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij, terwijl u kunt herstellen.

Arbeidsongeval in de regio Rosmalen

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval vindt altijd plaats tijdens werktijd. Daarbij maakt het niet uit of het op het terrein van de werkgever gebeurt, of onderweg naar een klant. Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn bijvoorbeeld een bouwvakker die van een steiger valt, een vertegenwoordiger die onderweg een verkeersongeval krijgt of een ongeval met een landbouwwerktuig. Een arbeidsongeval is extra vervelend, omdat veel werknemers bang zijn dat de band met hun werkgever wordt verstoord als zij een advocaat inhuren. Een advocaat uit Rosmalen helpt u echter met het onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van de werkgever. Daarbij wordt gekeken naar de aansprakelijkheid, of de werkgever volgens de richtlijnen heeft gehandeld en of het slachtoffer de veiligheidsinstructies heeft opgevolgd. De advocaat bij u uit Rosmalen regelt de schadeclaim, zodat de onderlinge relatie tussen werkgever en werknemer niet hoeft te veranderen.

Advocaat bij medische fout

U denkt bij een arts in goede handen te zijn, maar soms ontstaat er toch een medische fout. Voor een schadeclaim door een advocaat is het belangrijk dat het niet gaat om een risico dat bij de behandeling hoort, maar om nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de arts. De bewijslast van een medische fout ligt bij de patiënt. In het intakegesprek zal een juridisch expert uit de regio Rosmalen vragen of u er zeker van bent of de medische fout is ontstaan door onzorgvuldig handelen van een arts. Het bewijs hiervoor is grotendeels te vinden in het medisch dossier. Ook kunt u een second opinion opvragen bij een medisch specialist. Een advocaat gespecialiseerd in letselschade helpt om met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke arts te onderhandelen over uw schadeclaim.

Gevolgen letselschade

Voor een schadeclaim wordt er gekeken naar alle gevolgen van letselschade tot nu toe en op de lange termijn. Naast de medische kosten en schade aan uw kleding of voertuig, heeft u als slachtoffer vaak ook te maken met gevolgschade van letselschade. Zo is het mogelijk dat u minder uren kunt werken, hulp in de huishouding nodig heeft of aanpassingen in uw woning moet doen. Ook kunt u smartengeld vragen voor immateriële schade, zoals verminderde levensvreugde en ander leed. Een advocaat uit Rosmalen helpt om directe schade en alle gevolgen in beeld te krijgen voor de schadeclaim. U kunt hierbij denken aan:

 • Medische kosten en eigen risico
 • Toekomstige behandelingen
 • Smartengeld
 • Vergoeding materiële schade
 • Inkomstenderving
 • Verlies zelfredzaamheid
 • Aanpassingen aan de woning of auto
 • Reiskosten vanuit de regio Rosmalen, kosten taxi
 • Studievertraging of misgelopen carrière
 • Juridische kosten

 

Gratis intakegesprek

In het gratis intakegesprek luisteren we goed naar uw verhaal. Wij zoeken voor u een advocaat die kijkt naar wat er is gebeurd, met welke letselschade u te maken heeft en welke gevolgen dit heeft voor uw leven. Dat kan zowel financieel zijn als in termen van leed. Ook stelt hij vast wie de aansprakelijke partij is waarop de schade verhaald dient te worden. Dat is bijvoorbeeld een andere verkeersdeelnemer met wie u het schadeformulier heeft ingevuld, een arts of de werkgever. Tijdens het intakegesprek bespreekt u samen met ons de kansen op een schadeclaim, en worden uw verwachtingen en de werkwijze doorgenomen. Zo weet u precies waar u staat en wat u mag verwachten. Vervolgens gaan wij voor u op zoek naar de juiste advocaat.

Procedure advocaat

Heeft u eenmaal een advocaat gevonden, dan begint het inhoudelijke onderzoek van de advocaat uit Rosmalen. De volgorde kan afwijken bij complexe zaken, maar in het algemeen zal het als volgt verlopen:

 • Intakegesprek
 • Aansprakelijkheid wordt vastgesteld
 • Onderzoek
 • Dossier opstellen
 • Vaststelling schadeclaim
 • Onderhandelingen met de (verzekeringsmaatschappij van de) tegenpartij
 • Definitief schadebedrag en afwikkeling

De meeste zaken rondom letselschade komen niet voor de rechtbank, omdat advocaten uit Rosmalen hier vaak samen met de verzekeraar uitkomen. Dit is meestal positief, omdat het slachtoffer daardoor relatief sneller uitbetaald wordt. Soms is een gang naar de rechtbank echter onvermijdelijk, bijvoorbeeld omdat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent of de partijen het oneens blijven over de hoogte van de schadevergoeding. Een rechter kan dan in een deel van de zaak uitspraak doen, bijvoorbeeld alleen over de aansprakelijkheid, of de gehele zaak overnemen. Een advocaat uit Rosmalen is gespecialiseerd in letselschade en zal u altijd goed informeren en adviseren over de vervolgstappen.

Schadeclaim

De hoogte van een schadeclaim hangt af van de ernst van de letselschade. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de claim van uw advocaat uit Rosmalen. De hoogte van het bedrag hangt af van twee factoren: financiële onkosten en smartengeld. De financiële onkosten zijn meetbaar, zoals medische kosten, het eigen risico, gemiste inkomsten uit werk en extra kosten door studievertraging. Leed is niet uit te drukken in geld. Voor smartengeld wordt gekeken naar eerdere uitspraken en toegekende bedragen in soortgelijke rechtszaken. Het blijft altijd maatwerk, omdat de ernst van het letsel en de persoonlijke omstandigheden hier een zware rol in spelen.

Contact

Zit u met de gevolgen van letselschade, terwijl een ander daarvoor verantwoordelijk is? Een advocaat uit de regio Rosmalen die wij voor u regelen helpt u om de letselschade te verhalen op de tegenpartij. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek. Zo weet u direct waar u op kunt rekenen.