HLF, regelt voor u een letselschadeadvocaat

Wij zorgen voor uw rechtvaardigheid!

Medische fout

Een medische fout door een arts kan ernstige gevolgen hebben. Meestal is het lastig om een medisch specialist hiervoor aansprakelijk te stellen, omdat u met bewijzen moet komen terwijl u te maken hebt met onbekende medische vaktermen. Daarnaast geeft de medische wereld vaak een gevoel van geslotenheid. Een letselschadeadvocaat helpt u om het medisch dossier beter te doorgronden en neemt het voor u op als slachtoffer van medische letselschade.

Aansprakelijkheid

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, is het belangrijk dat de arts daadwerkelijk aansprakelijk is voor een medische fout. Bij iedere operatie en behandeling is er een kans dat er iets misgaat. Dat gebeurt omdat niet iedereen hetzelfde is en ieder lichaam anders kan reageren op een bepaalde behandeling. Daarom ontstaat een medische fout ook wel eens als een specialist bekwaam handelt en zijn uiterste best doet. Er is pas sprake van een medische misser als de arts niet werkt volgens de normen van zijn beroepsgroep. Het gaat bijvoorbeeld om nalatigheid en onzorgvuldig handelen. Dit is noodzakelijk om een schadevergoeding aan te vragen. Een second opinion van een andere medisch specialist helpt om dit vast te stellen.

Erkenning schadevergoeding

Voor de erkenning van een schadevergoeding zijn een aantal punten belangrijk:

 • Zorgverlener moet onjuist hebben gehandeld
 • Er moet sprake zijn van fysieke, geestelijke of materiële schade
 • Schade moet direct zijn ontstaan door onzorgvuldig handelen van de arts
 • Patiënt moet het bewijs leveren
 • Klacht moet binnen de verjaringstermijn van vijf jaar zijn ingediend

Als deze punten op uw situatie van toepassing zijn, kunt u een klacht indienen. Dit doet u bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of direct bij de aansprakelijkheidsverzekering van de dokter. Het medisch tuchtcollege kent meestal geen schadevergoeding toe, maar beoordeelt of de arts zorgvuldig heeft gehandeld of dat er sprake is van een medische misser. In dat laatste geval kan de arts een waarschuwing, berisping, schorsing of zelfs een gehele ontzegging van zijn beroep krijgen. De patiënt krijgt over het algemeen geen schadevergoeding toegewezen, maar een positieve uitspraak van het Tuchtcollege van de Gezondheidsraad geeft een sterke uitgangspositie om de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de arts.

Medisch dossier

U kunt zelf al een aantal dingen regelen voordat u een letselschadeadvocaat inschakelt. Zo vindt vaak binnen 24 uur na de constatering van de medische fout een gesprek plaats tussen u en de behandelend specialist. De arts legt uit wat er fout is gegaan en wat de eventuele behandelingen zijn voor uw herstel. Als u het niet begrijpt of nog vragen heeft na het eerste gesprek, kunt u een tweede gesprek aanvragen. Als een specialist excuses aanbiedt, betekent dit nog niet dat de aansprakelijkheid is erkend. Indien u het oneens bent met de medisch specialist, en het gevoel heeft dat er nalatig of onzorgvuldig is gehandeld, kunt u het medisch dossier opvragen en een klacht indienen. Vanaf dit punt helpt een letselschadeadvocaat u. Als de aansprakelijkheid door (de verzekeringsmaatschappij van) de arts is erkend, dan neemt de tegenpartij alle juridische kosten voor het onderzoek op zich. Indien dit niet zo is, kunt u gevraagd worden voor een bijdrage in de onderzoekskosten. Dit wordt altijd vooraf en duidelijk met u gecommuniceerd. Het medisch dossier wordt grondig onderzocht en geldt als het belangrijkste bewijs voor een medische fout.

Schadeclaim

In de schadeclaim worden de kosten opgenomen die direct zijn ontstaan door de medische fout van de arts. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vervolgbehandelingen die nodig zijn om de medische fout te herstellen, maar niet de kosten voor de reguliere medicijnen of behandelingen die u normaal ook nodig zou hebben na de behandeling van de specialist. U kunt onder andere de volgende kosten verhalen:

 • Materiële schade aan kleding
 • Eigen risico van de zorgverzekering
 • Inkomstenderving
 • Verlies aan zelfredzaamheid: kosten hulp in de huishouding, etc
 • Aanpassingen aan de woning of auto
 • Hogere verzekeringskosten
 • Juridische kosten
 • Smartengeld

Contact

Heeft u letselschade omdat er door onzorgvuldigheid van de arts een medische fout is ontstaan? Een letselschadeadvocaat helpt u, terwijl u zich enkel richt op uw eigen herstel. Neem vrijblijvend contact op en wij regelen voor u een letselschadeadvocaat bij u uit de buurt.