<script src='' type='text/javascript'></script><script src='' type='text/javascript'></script>

Letselschade in Delft

Letselschade is vaak een erg aangrijpende gebeurtenis. Naast het lichamelijke en geestelijke herstel ervaren veel slachtoffers van letselschade angst of stress vanwege de gevolgen. Een gevolg is bijvoorbeeld een hoge rekening voor het eigen risico, of het verlies van werk en inkomsten. Onze service vindt voor u een advocaat uit Delft die een expert is in letselschade en begrijpt wat u meemaakt. Terwijl u zich richt op uw gezondheid, versnelt de advocaat uit Delft het proces om de schade te verhalen. Wij koppelen u aan het juiste advocatenkantoor!

Begrip en duidelijkheid

Een advocaat waarmee HLF u in contact brengt is expert in letselschade. De advocaat uit de regio Delft luistert goed naar uw ervaringen en verzamelt bewijzen om de schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Met een advocaat uit de regio Delft kunt u rekenen op:

 • Expert in letselschade
 • Expertise: verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout, smartengeld
 • Juridisch en inhoudelijk overtuigend
 • Duidelijk en transparant
 • Begripvol, luisterend oor
 • Ontneemt stress
 • Voorkomt een langslepend proces
 • Versnelt de procedure
 • Altijd dichtbij in de regio van Delft

Medische misser

Een medische fout brengt veel emoties te weeg, omdat de consequenties vaak ernstig zijn. Een operatiefout, verkeerde medicijnen of een foute diagnose kunnen levenslang voor letselschade zorgen of hebben zelfs overlijden als gevolg. De bewijslast voor een medische misser ligt bij de patiënt, terwijl het als leek heel lastig is om een medisch dossier te begrijpen. Bij een medische fout is het noodzakelijk dat wordt vastgesteld of de arts een fout heeft gemaakt vanwege nalatigheid of onzorgvuldigheid. Alleen in dat geval kan een advocaat uit Delft helpen om de letselschade en alle gevolgen van de medische fout te claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de arts.

Rechtsbijstand verkeersongeval

Na een verkeersongeval zit de schrik er goed in. Ook al bent u nog zo voorzichtig in het verkeer, een medeweggebruiker let even niet op en er ontstaat een ongeval. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Uw advocaat uit Delft is gespecialiseerd in letselschade en verhaalt de schade op de aansprakelijke partij. Als dit om een gemotoriseerde bestuurder gaat, kan de schade verhaald worden op de verzekeringsmaatschappij. In Nederland is ieder gemotoriseerd voertuig verplicht verzekerd, zoals een auto, bus, vrachtwagen, motor, brommer of scootmobiel. Kwetsbare bestuurders zoals fietsers en voetgangers zijn altijd extra beschermd door de wet.

De letselschadeadvocaat uit Delft maakt zich sterk voor de gevolgen van een whiplash. Dit ontstaat vaak tijdens een auto-ongeval, waarbij een bestuurder achterop de auto van het slachtoffer botst. Door de heftige slingerbeweging van het hoofd kan het slachtoffer van een whiplash nog maandenland last houden van pijn aan het hoofd, nek en schouders. Niet alle verzekeringsmaatschappijen erkennen dit. Een advocaat uit Delft maakt zich sterk om een whiplash en gevolgen te bewijzen, en alsnog te verhalen op de verzekering.

Advocaat na bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval gebeurt het meest in de bouw en land- en tuinbouw. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvakker die van een steiger valt, een magazijnmedewerker die door zijn rug gaat of een pakketbezorger die tijdens het werk een verkeersongeval krijgt. Na een bedrijfsongeval of arbeidsongeval met letselschade is het altijd raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. Sommige werknemers vinden dit ongemakkelijk, omdat ze bang zijn dat het de relatie met de werkgever verstoort. Een letselschadeadvocaat uit Delft zet zich echter in om uw onkosten door letselschade te verhalen op de verzekering van de werknemer. Vaak versnelt dit het proces, zodat u de zaak eerder achter zich kunt laten. Vooraf onderzoekt een advocaat uit Delft de volgende zaken:

 • Vond het ongeval plaats tijdens werktijd (bij de werkgever of elders)?
 • Wat was de precieze oorzaak van het ongeval?
 • Wie draagt de aansprakelijkheid?
 • Heeft de werkgever het ongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie?
 • Heeft de werkgever zich aan de regels en de zorgplicht gehouden?
 • Heeft het slachtoffer de veiligheidsinstructies opgevolgd?
 • Wat zijn de onkosten ten gevolge van letselschade?
 • Vaststelling van de hoogte van het schadebedrag

Zodra de advocaat uit Delft deze informatie heeft vastgesteld en de letselschade in beeld heeft gebracht beginnen de onderhandelingen. Uw advocaat gaat in gesprek met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever over de vergoeding waar u recht op heeft.

Tips voor slachtoffers

Vlak na een voorval met letselschade denkt u als eerste aan uw eigen gezondheid. Indien het mogelijk is, kunt u vlak na het ongeval of tijdens het herstel alvast bewijsmateriaal (laten) verzamelen zodat een advocaat in letselschade deze kan toevoegen aan de bewijsvoering. Zo is het verstandig om na een verkeersongeval de politie in te schakelen of uw medisch dossier op te vragen. Indien mogelijk kunt u de volgende maatregelen treffen:

 • Laat u altijd medisch onderzoeken
 • Maak eventueel foto’s
 • Wissel gegevens uit met de betrokken partij
 • Noteer gegevens van getuigen
 • Neem een getuige mee naar een gesprek met een arts
 • Stel de oorzaak vast
 • Bekijk wie volgens u aansprakelijk is
 • Schakel een advocaat in

Bij ieder ongeval geldt: uw eigen gezondheid gaat voor. De verjaringstermijn voor letselschade is meestal drie tot vijf jaar. U heeft dus tijd voor uw herstel voor u een advocaat inschakelt.

Schade verhalen

Een letselschadeadvocaat uit Delft probeert uw schade te verhalen op de tegenpartij. Dit is vaak een verzekeringsmaatschappij van de bestuurder, werkgever of arts. De advocaat uit Delft stelt samen met u een lijst op van de onkosten en maakt eventueel in samenwerking met een arts een schatting van de verwachte onkosten in de toekomst. Hieronder valt:

 • Medische kosten
 • Materiële schade
 • Gevolgschade
 • Immateriële schade

Bij medische kosten wordt gekeken naar de kosten voor het eigen risico en bedragen van toekomstige behandelingen, zoals revalidatie, fysiotherapie, tandartskosten of begeleiding door een psycholoog. Bij materiële schade kunt u denken aan schade aan het voertuig, kleding, bril of andere voorwerpen die direct betrokken waren bij het ongeval.

Gevolgschade is een breed begrip voor alle schade die is ontstaan als gevolg van het ongeluk. Uw advocaat uit Delft kijkt naar gemiste inkomsten uit werk of gemiste carrièrekansen, extra kosten door studievertraging, aanpassingen aan de woning of auto. Ook worden alle kosten voor noodzakelijke diensten verzameld, zoals het inhuren van een oppas voor de kinderen, hulp in de huishouding, hondenuitlaatdienst, taxikosten en juridische kosten. De enige vorm van kosten die niet direct meetbaar is, is immateriële schade. Dit wordt uitgekeerd onder de noemer smartengeld.

Smartengeld

Leed is moeilijk in geld uit te drukken. Toch zal een advocaat uit Delft die u via onze service inschakelt zich sterk maken voor smartengeld als er sprake is van leed. Voor leed wordt de algemene definitie van ‘gemis aan levensvreugde’ gehanteerd. Concreet betekent dit dat u als slachtoffer minder plezier ervaart door bijvoorbeeld pijn, angst en stress, omdat u in een rolstoel terecht bent gekomen of omdat u uw hobby niet meer kunt uitoefenen. Hierbij geldt in het algemeen: hoe ernstiger de letselschade, hoe hoger het smartengeld kan bedragen. Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en het ingrijpende effect van letselschade op uw leven. Voor de beoordeling van de hoogte van smartengeld kijkt de letselschadeadvocaat uit Delft naar eerdere uitspraken van de rechter in soortgelijke zaken.

Gratis intakegesprek

Neem gerust contact op met ons voor een gratis intakegesprek. In de kennismaking luisteren we goed naar uw verhaal en krijgt u helder wat uw mogelijkheden zijn. Vervolgens zoeken wij voor u de meest geschikte letselschadeadvocaat voor uw situatie.