HLF, regelt voor u een letselschadeadvocaat

Wij zorgen voor uw rechtvaardigheid!

Arbeidsongeval of bedrijfsongeval

Het is al vervelend genoeg als u een ongeval krijgt met letselschade, maar een arbeidsongeval of bedrijfsongeval kan het nog complexer maken. Vaak zorgt onzekerheid over de werksituatie, inkomsten en de relatie met de werkgever voor extra stress. Een advocaat die u via HLF inschakelt luistert goed naar u en helpt u om de spanning te verlichten. 

Er is sprake van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval als letselschade is ontstaan op de werkplek of tijdens werktijd. Voorbeelden hiervan zijn een bouwvakker die van een steiger valt, een ongeluk met een landwerktuig of een verkeersongeval als u op pad bent voor uw werkgever. Woon-werkverkeer valt niet onder een arbeidsongeval. Schade door een beroepsziekte valt er echter wel onder, zoals een soldaat met PTSS of een manager met een burn-out. Een letselschadeadvocaat ontneemt een deel van de stress en vertegenwoordigt u bij de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Zo kunt u samen op goede voet verder.

Procedure na bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval staat uw eigen gezondheid voorop. U kunt een letselschadeadvocaat nog drie tot vijf jaar na het bedrijfsongeval inschakelen, voordat de zaak verjaart. Een advocaat helpt u door het proces. De meeste onderhandelingen met de tegenpartij vinden buiten de rechtbank plaats. De rechter komt pas in beeld als de advocaten het niet eens worden over de aansprakelijkheid of het schadebedrag, maar over het algemeen is dit niet nodig en kan het proces buiten de rechtbank sneller verlopen. De procedure verloopt meestal volgens de volgende stappen:

 • Controle: heeft het arbeidsongeval niet in privétijd plaatsgevonden?
 • Oorzaak ongeval vaststellen
 • Beschrijving letselschade
 • Controle: heeft het bedrijf het ongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie?
 • Controle op zorgplicht werkgever
 • Controle: zijn de voorschriften gevolgd door het slachtoffer?
 • Aansprakelijkheidsstelling
 • Inhoudelijke dossierbehandeling en onderzoek
 • Definitieve vaststelling schadevergoeding
 • Onderhandelingen tegenpartij
 • Afwikkeling

Contact

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend contact op met HLF voor een gratis intakegesprek. Vervolgens zoeken wij een juridisch expert voor u uit die u optimaal kan bijstaan.

Letselschade in beeld

Na de eerste schrik van het bedrijfsongeval begint het fysieke en mentale herstel. Een letselschadeadvocaat begrijpt wat u heeft doorgemaakt en helpt u om de schade te verhalen op de tegenpartij. U inventariseert samen de schade en de advocaat schakelt indien nodig medisch specialisten of andere experts in. Alle informatie over het arbeidsongeval komt in een dossier, wat belangrijk is voor de bewijsvoering en juridische argumenten voor uw situatie. Het financiële overzicht van de letselschade betreft onder andere:

 • Medische kosten en verwachte behandelingen
 • Schade aan uw kleding of eigendommen
 • Inkomstenverlies van (minder) werk
 • Onkosten voor oppas, schoonmaker, aanpassingen aan de woning, etc.
 • Onkosten voor overige gevolgschade
 • Smartengeld

Schadeafwikkeling

Nadat alles rondom het arbeidsongeval in beeld is gebracht, onderhandelt een advocaat met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Hierbij wordt gekeken of de aansprakelijkheidsstelling terecht is, of het geëiste schadebedrag redelijk is en voorzien van een goede onderbouwing. De advocaat houdt u hierbij duidelijk op de hoogte van de situatie, zodat u precies weet waar u staat. Het definitieve bedrag van de schadevergoeding is een nettobedrag. U hoeft hier dus geen belasting over te betalen.