HLF, Netwerk van letselschade advocaten

Wij zorgen voor uw rechtvaardigheid!

Letselschade: juridische hulp. Wij koppelen u aan de juiste advocaat!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is extra vervelend als er letselschade ontstaat door toedoen van een ander. Hulp van HLF Advocaten (Hollandse Letselschade Firma) is dan zeer welkom. De bij ons aangesloten juridische experts hebben begrip voor uw situatie en geven altijd heldere informatie over uw kansen in het proces, goede uitleg bij de gang van zaken en zij verlenen sterke juridische bijstand. Zij nemen het op voor uw rechten, terwijl u zich richt op uw eigen herstel. Wij koppelen u aan het advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in uw situatie.

No cure no pay

De bij ons netwerk aangesloten advocaten werken via het principe no cure no pay, want als slachtoffer heeft u niet om letselschade gevraagd. In de wet is opgenomen dat de kosten voor juridische bijstand bij letselschade ter rekening komen van de aansprakelijke partij. Tijdens het intakegesprek wordt onderzocht wat uw kansen zijn in het juridisch gesprek. De juridisch experts luisteren goed naar uw zaak en geven aan wat u kan verwachten. Zo is het van begin tot eind altijd een duidelijke zaak.

Lees meer

Smartengeld

Bij letselschade worden vooral de meetbare kosten van het slachtoffer vergoed. Toch zijn er veel zaken waar u als slachtoffer mee te maken heeft, die niet in geld zijn uit te drukken. Deze schade valt te verhalen onder de noemer smartengeld. De letselschadeadvocaat helpt u met het verzamelen van bewijzen en argumenten om smartengeld te vragen. Dit wordt onder andere aangevraagd bij:

  • Verminderde levensvreugde
  • Geleden pijn, angst, spanning, stress
  • Hobby kan niet meer worden uitgeoefend
  • Achterstand in emotionele ontwikkeling
  • Belediging
  • In een rolstoel komen
Lees meer

Medische fout

Bij een medische fout heeft u al snel een gevoel dat u tegen een muur oploopt van ingewikkelde medische termen en een gesloten cultuur van medisch specialisten. Het is lastig om als leek het verschil aan te tonen tussen letselschade dat ontstaat door onzorgvuldig handelen van een arts of door het risico van de behandeling. Een letselschadeadvocaat helpt u om aan de hand van het medisch dossier een schadeclaim in te dienen als de arts aansprakelijk is voor een medische fout.

Lees meer

Juridische hulp bij letselschade

HLF Advocaten is een netwerk van advocaten gespecialiseerd in letselschade. Zij verlenen juridische hulp aan slachtoffers van letselschade. Ook staan we u bij als u vindt dat u onterecht aansprakelijk wordt gesteld door uw verzekering of een tegenpartij, voor het veroorzaken van letselschade. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in:

  • Verkeersongevallen
  • Arbeids- bedrijfsongevallen
  • Smartengeldzaken
  • Medische fouten

In alle gevallen luisteren de advocaten eerst goed naar uw verhaal. Zij brengen samen met u de oorzaak en de gevolgen in beeld. Zo wordt bekeken wie aansprakelijk is en welke gevolgen de letselschade voor u heeft, zowel nu als op lange termijn. Een advocaat probeert om al deze kosten te verhalen op de tegenpartij, zodat u de juridische zaak kunt afsluiten en uw leven weer op kunt pakken.

Verkeersongeval

Ook al let u nog zo goed op, een verkeersongeval zit in een klein hoekje. Per jaar raken gemiddeld twintigduizend mensen gewond na een verkeersongeval. Een foutje gebeurt in een split second, maar de gevolgen zijn soms langdurig van aard: u heeft ziektekosten, kunt een tijd niet meer werken of raakt geheel arbeidsongeschikt. Ook kan er sprake zijn van bijkomstige kosten, zoals schade aan het voertuig, kosten voor het inhuren van een huishoudelijke hulp of oppas, aanpassingen aan de woning of studievertraging. Een letselschadeadvocaat helpt om de onkosten van het slachtoffer te verhalen op de tegenpartij of zijn verzekering.

Arbeidsongeval en bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval vindt plaats bij de werkgever of tijdens werktijd. Onder een bedrijfsongeval valt bijvoorbeeld een bouwvakker die van een steiger valt, een arbeidsongeval met een landbouwmachine of een vertegenwoordiger die een verkeersongeval krijgt tijdens werktijd. De werkgever is vaak begripvol en heeft er baat bij dat u goed herstelt. Toch is het ook bij een goede band met de werkgever verstandig om u bij te laten staan door een letselschadeadvocaat. De werkgever mag dan wel begripvol zijn, maar het overleg over het uit te keren bedrag bij letselschade vindt meestal plaats met de verzekeringsmaatschappij. De specialistische kennis van de letselschadeadvocaat versterkt uw zaak en verhoogt de kans op de financiële vergoeding waar u recht op heeft.

Contact

Letselschade verjaart meestal tussen drie en vijf jaar. Denkt u daarom eerst aan uw eigen herstel, maar vergeet niet om tijdig advies in te winnen van een advocaat. Iedere zaak is uniek. Neem daarom vrijblijvend contact op met een bij ons aangesloten HLF advocaat bij u in de buurt voor een gratis adviesgesprek.